U.T.U.V.A.
English

UTUVA’nın benzerleri var mıdır? Farkı nedir?

Dünya’da yapılan uydu tabanlı veri üretimi örnekleri genellikle belirli bir uydu odaklı ve küresel ölçektedir. Oysa üretilecek ürünlerin ülkemiz özelinde, ülkemiz coğrafik koşullarına uygun olması, yersel bilgilerle desteklenmesi ve bir zaman serisi içinde değerlendirilmesi esastır. Farklı özelliklere sahip uydu verilerinin yersel verilerle harmanlanması ile özgün ürünler geliştirmek ve bu ürünleri bir platformdan kullanıcılarına sunmak projenin konusunu oluşturmaktadır.

UTUVA kapsamındaki ürünler ve kullanım alanları

UTUVA kapsamında ilk etapta 7 adet ürünün geliştirilmesi planlanmıştır. Ancak ürün sayısının gelecekte 20’ye çıkarılması hedeflenmektedir. Yakın zamanda deneme sürümleri yayınlanacak olan 7 ürüne ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1- Albedo Haritaları :

Albedo yüzeylerin yansıtma gücü veya bir yüzeyin üzerine düşen elektromanyetik enerjiyi yansıtma kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak güneş ışığını yansıtma kapasitesi için kullanılmaktadır ve yüzde oranı olarak ifade edilmektedir. Albedo, cismin yüzey dokusuna, rengine ve alanına bağlı olarak değişmektedir. Uzaydan dünyamıza bakıldığında, bulutlar parlak, okyanus yüzeyi ise genelde koyu olarak görünmektedir. Beyaz bulutlar üzerlerine düşen ışığın büyük bölümünü yansıtırlar; yani albedoları yüksektir. Deniz yüzeyi ise üzerine düşen ışığın büyük bölümünü emer, ancak çok küçük bölümünü yansıtır; yani albedosu düşüktür. Gezegenimizin yüzeyinde en yüksek albedo oranına sahip olan cisimler arasında kar ve kum sayılabilir. En düşük albedo değerlerine ise yeni sürülmüş nemli topraklarda ve ormanlık alanlarda rastlanır. Albedo haritaları özellikle maden, kar ve buzul araştırmaları, toprak nemliliğinin belirlenmesi çalışmalarında kullanılmaktadır.

2- Kar ve Buzul Örtüsü Haritaları :

Özellikle ülkemiz gibi, tatlı su kaynaklarının en önemlisini kar yağışı ve erimesinin oluşturduğu coğrafyalarda, karla ve buzulla örtülü alanların bilinmesi tarım, orman, hidroloji, içme suyu temini, hidroelektrik enerjisi üretimi, turizm, ulaşım vb gibi alanlarda öncelikle bilinmesi gerekli parametrelerdendir. Önerilen proje kapsamında günlük karla kaplı alan haritaları üretilecektir. Mevcut meteorolojik gözlem ağının yetersiz olması ve meteoroloji istasyonlarında ölçülen verilerin noktasal temsil edilicilikleri nedeniyle, UTUVA projesinden elde edilecek günlük karla kaplı alan haritaları; baraj işletmeleri, taşkın planlamaları, kar turizmi, hidroloji, hidroelektrik enerjisi üretiminde optimizasyon çalışmaları vb gibi alanlarda kullanılabilecektir.

3- Karsuyu Eşdeğeri Haritaları :

Karın erimesiyle meydana gelecek su miktarının hesaplanmasına yönelik olarak optik ve mikrodalga verilerinin birlikte kullanılmasıyla kurulacak model, havzalarımıza gelebilecek su miktarının tahmin edilmesinde kullanılacaktır. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin en önemli beslenme kaynağı olan karın erimesiyle, havzalara gelen su miktarının hesaplanmasına yönelik olarak üretilecek günlük Kar Suyu Eşdeğeri haritalarının kullanımıyla GAP kapsamındaki tarım, çevresel etki, hidroelektrik enerjisi üretimi vb gibi faaliyetlerde geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılabilecektir. Karsuyu Eşdeğeri Haritaları kullanımının ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Bu amaçla oluşturulacak Karsuyu Eşdeğeri haritaları mevsimsel olarak günlük periyotta üretilecektir.

4- Bulut Haritaları :

Geliştirilecek algoritma ile optik uydu verilerinden otomatik olarak günlük bulut haritaları üretilecektir. Böylelikle üretilen haritalar, özellikle Güneş Enerjisinden faydalanılarak elde edilen elektrik ve sıcak su üretimlerinde performans değerlendirmelerine katkıda bulunacak, tarımsal sulama takvimlerinin belirlenmesinde önem arz edecektir.

5- Yüzey Sıcaklığı Haritaları :

Termal kanalların kullanımı ile günlük olarak üretilecek yüzey sıcaklığı haritaları ile yüzeydeki termal anomaliler tespit edilecektir. Yüzey sıcaklığı haritalarının kullanımı ile denizlerdeki sıcak su akımlarına bağlı olarak gelişecek sucul yaşam hakkında veriler elde edilebilecek, bitki sulama suyu ihtiyacı belirlenebilecek, uzun yıllar gözlemleri ile kuraklık ve boyutları belirlenebilecektir.

6- Bitki İndeksi Haritaları :

Optik uydu görüntülerinin, yakın kızılötesi ve görünür kanallarının kullanımı ile geliştirilecek çeşitli bitki indeksleri ürünleri ile fotosentez yapan bitkilerin mevsimsel gelişimleri izlenebilecektir. Böylelikle rekolte tahmini, tarımsal ürün verimliliği, orman sağlığı ve yayılımı, orman yangınları sonrası hasar tespiti vb. veriler elde edilecektir.

7- Günlük Güneş Radyasyonu :

Aktif radar algılayıcılarına sahip uydu verileri ile üretilen topografik haritaların altlık olarak kullanılması ile günlük olarak Güneş’ten gelen enerjinin hesaplanması öngörülmektedir. Böylelikle, ülkemizin güneş enerjisinden maksimum oranda faydalanmayı kendine amaç edinmiş kurum, enstitü ve tüzel kişilerin geliştirecekleri projeler için önemli bir referans kaynak verisi sağlanmış olacaktır. Elektrik enerjisi üretmek için güneş enerjisinden yararlanan teknolojinin gelişmesiyle birlikte, Güneş’ten yenilenebilir elektrik enerjisi üretmek gelecekte çok daha ekonomik olacaktır.

UTUVA’yı kimler nasıl kullanacak?

UTUVA adından da anlaşılacağı üzere ulusal bir platform olmayı hedeflemiştir. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, öğrenciler, sivil toplum örgütleri, tüzel ve gerçek kişiler sunulan bu ürünlerden faydalanacaktır.

Ürünler herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir biçimde sunulacak; Google-Earth platformunda görüntülenebilecek, gerekirse tüm veri altlığı diğer Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamlarında da analizlenebilecektir.

UTUVA platformuna nasıl ulaşabilirim?

UTUVA platformuna, Beray Mühendislik’in resmi internet sitesinden temin edilecek formun doldurulmasıyla abone olunabilecektir. Geliştirilen ürünlerin deneme sürümleri ücretsiz olarak kullanıcılarına sunulacaktır. Profesyonel kullanıcılar, yayınlanacak günlük ürünlerin yanı sıra tüm ürünler için üçer aylık dönemlerde hazırlanacak gelişim raporlarına ve dökümlere de ulaşmış olacaktır. Ayrıca dinamik ürünlere ilişkin kompozit ürünler yayınlanacak, karar vericiler için zaman serileri boyunca ürünlerin gelişimi hakkında daha somut bilgiler içeren atlaslar da üretilecektir.

UTUVA ile özel çözümler geliştirmek mümkün müdür?

Evet. Söz gelimi meydana gelebilecek bir orman yangını sonrasında (ki hiç istemeyiz) hasar tespitinin yapılabilmesi için, UTUVA kapsamında geliştirilecek algoritmaların konumsal çözünürlüğü yüksek uydu görüntüleri (IKONOS, Quickbird gibi) ve daha hassas diğer veri altlıkları ile analiz edilmesi sonucunda, yüksek doğrulukta çözümler üretilebilecektir.

Konuyla ilgili verilebilecek diğer bir örnekte de; seçilmiş bir tarım alanında, UTUVA’da daha fazla ve daha hassas verilerin kullanılmasıyla o tarım alanı için bitki sulama suyu ihtiyacı belirlenebilecektir. Örnek olay incelemesi olarak (case study) tanımlanan çalışma alanında sulama performans indikatörleri hesaplanabilecektir.

Aslında söz konusu ürünler bağımsız birer referans veri altlığı olarak kullanılabileceği gibi, harmanlanmış ürünler ve ilave veriler ile çok daha verimli ve ekonomik projeler geliştirilebilecektir.

UTUVA’yı destekleyen kuruluş var mıdır?

UTUVA, 7090419 proje numarası ile 01 Eylül 2009 tarihinde TÜBİTAK’la Beray Mühendislik arasında imzalanan sözleşme kapsamında, KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

UTUVA ne zaman tamamlanacaktır?

UTUVA bir Ar-Ge projesidir ve tamamen bilimsel araştırma tekniklerine uygun olarak geliştirilmektedir. Üretilecek ürünlerin gelecek yıllar içerisinde doğruluğunun test edilmesi ve örneklem yapılabilecek veri setinin genişlemesi ile sürdürülebilir bir veri arşivinin yapılandırılması planlanmaktadır. TÜBİTAK’a sunulan proje önerisine göre UTUVA’nın tamamlanma termini 01 Eylül 2009’dan itibaren 18 aydır.

UTUVA nasıl bir alt yapı üzerine yapılandırılmıştır?

Geçtiğimiz günlerde Beray Mühendislik tarafından UTUVA’nın üzerine yapılandırılacağı alt yapı tamamen yenilenmiştir. Bu kapsamda 2 adet gelişmiş sunucu, gerekli işletim sistemleri (Linux ve Windows 2008 Server), kesintisiz güç kaynağı, 2 adet gelişmiş iş istasyonu ve 3 adet gelişmiş dizüstü bilgisayar kullanılmaktadır. Ayrıca kurulan yaklaşık 10 TB’lık depolama hacmi ile sizlere kesintisiz hizmet vermek hedeflenmiştir. Tüm bu alt yapının güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli önlemler alınmıştır.
Hakkımızda | Site Haritasi | NASABADA |